Kalendář akcí

Schůzka s pracovníky Archivu hlavního města Prahy v budově naší školy

14.02.2012 11:30
Na této schůzce jsme se seznámili s výsledky rešerše, kterou opakovaně na naši žádost provedli pracovníci AHMP. Rešerše definitivně potvrdila, že v budově naší školy před válkou i během okupace sídlila pouze jedna škola, a to Reformní reálné gymnázium v Praze XIX.

Schůzka s panem Ing. Vladimírem Kopřivou

02.02.2012 00:00
Pan Ing. Vladimír Kopřiva je bývalým studentem Reformního reálného gymnázia v Praze XIX na Velvarské (Evropské) třídě. Se svými spolužáky  sepsal Sborník, ve kterém mapuje historii naší školy a osudy svých spolužáků od roku 1940 - 2010. Poskytl nám celou řadu cenných informací, které...

Návštěva Archivu hlavního města Prahy

02.12.2011 15:00
Studentky Denisa Korešová a Anežka Kvapilová nafotily kopie záznamů ze školních výkazů Měšťanské školy dívčí v Praze XIX - Dejvicích, škol. rok 1939/40.

2. schůzka s paní Májou Dohnalovou

11.11.2011 14:00
Tuto schůzku nelze označit jinak než nevšední a neopakovatelný zážitek. Paní Mája Dohnalová se s námi podělila o své vzpomínky z dětství, s humorem a nadhledem dokázala vyprávět o nepříjemných zážitcích z pobytu v Lodžském ghettu a o návratu domů. Děkujeme!

Exkurze do Židovského muzea v Praze

02.11.2011 09:00
Exkurzi do Židovského muzea v Praze předcházela přednáška v Kulturním a vzdělávacím centru Židovského muzea v Praze, která byla věnována židovským tradicím a zvykům. Následně studenti navštívili Pinkasovu synagogu, Klausovou synagogu a Starý židovský hřbitov.  

Schůzka s pamětnicí paní Májou Dohnalovou

21.10.2011 14:00
Naplánovaná schůzka byla bohužel ze zdravotních důvodů odložena. Bližší informace k paní Máje Dohnalové jsou dostupné v hlavní nabídce.

Návštěva Terezína

12.10.2011 08:00
Studenti navštívili většinu expozic Památníku Terezín: Malou pevnost, Muzeum ghetta, Kolumbárium, obřadní místnosti, ústřední márnici a modlitebny.

Informační schůzka k projektu na školní rok 2011/2012

13.09.2011 11:35
Na této schůzce jsme se společně domluvili na pracovním plánu projektu Zmizelé sousedé na školní rok 2011/2012. Hlavním úkolem v nastávajících týdnech bude ověřit, zda Měšťanská škola dívčí v Praze XIX a Třetí obecná škola dívčí v Praze Dejvicích skutečně sídlily v buvě naší...

Návštěva Osvětimi

07.05.2011 00:00
Detailní informace najdete v hlavní nabídce - Osvětim včetně fotogalerie.

Vernisáž výstavy Zmizelí sousedé

11.04.2011 00:00
Bližší informace najdete v hlavní nabídce - Vernisáž výstavy Zmizelí sousedé včetně fotografií.