Návštěva Terezína

12.10.2011 08:00

Studenti navštívili většinu expozic Památníku Terezín:

Malou pevnost, Muzeum ghetta, Kolumbárium, obřadní místnosti,

ústřední márnici a modlitebny.