Prof. PhDr. Jan Havránek, CSc.

Prof. Havránek studoval na Reformním reálném gymnáziu, pocházel

ze smíšené rodiny, matka byla židovského původu. To byl důvod, proč musel

studium během války přerušit a byl internován v ghettu ve slezském Klettendorfu.

Po válce se vrátil zpět a studium úspěšne dokončil. 

Po maturitě absolvoval Filozofickou fakultu UK, obor historie, kde také pracoval 

jako odborný asistent. V roce 1964 habilitoval. Během normalizace nesměl

přednášet, od roku 1992 působil jako profesor českých dějin na FFUK.

Zabýval se dějinami 19. a 20. století, otázkami nacistického vyrovnání, historií UK

a dalších evropských univerzit. 

Stal se světově uznávaným historikem, respektovanou osobností s vysokým

morálním kreditem.