Schůzka s pracovníky Archivu hlavního města Prahy v budově naší školy

14.02.2012 11:30

Na této schůzce jsme se seznámili s výsledky rešerše, kterou opakovaně

na naši žádost provedli pracovníci AHMP. Rešerše definitivně potvrdila,

že v budově naší školy před válkou i během okupace sídlila pouze jedna škola,

a to Reformní reálné gymnázium v Praze XIX.