Exkurze do Židovského muzea v Praze

02.11.2011 09:00

Exkurzi do Židovského muzea v Praze předcházela přednáška v Kulturním a vzdělávacím

centru Židovského muzea v Praze, která byla věnována židovským tradicím a zvykům.

Následně studenti navštívili Pinkasovu synagogu, Klausovou synagogu a Starý židovský hřbitov.