Vernisáž výstavy Zmizelí sousedé

 

11. dubna 2011 proběhla Vernisáž výstavy Zmizelí sousedé a Pocta dětským obětem

holocaustu, která ofociálně nastartovala účast studentů naší školy na projektu

Zmizelí sousedé. Výstavou provázely studentky VOŠ pedagogické a sociální

Jana Petrů a Lucie Razímová. Úvodní slovo patřilo řediteli školy PhDr. Mgr. Pavlu

Drtinovi a zástupcům Kulturního a vzdělávacího centra Židovského muzea v Praze

a o.s. Zapomenutí Ing. Evě Kuželové a Mgr. Martě Vančurové. 

Pozvání na vernisáž přijali také pamětníci a milí hosté paní Doris Grozdanovičová,

která působí v Terezínské iniciativě a pan Jiří Hovorka, který se účastnil

projektu Paměť národa.

Jednotlivé panely výstavy představily hostům studentky 2. ročníků VOŠ a SOŠ,

které se zapojily do projektu. Kromě výstavních panelů bylo možné nahlédnout

do kronik školy, které se zachovaly z období okupace, a do seznamu studentů,

kteří studovali v budově naší školy do roku 1941.

K dispozici byly také Terezínské pamětní knihy a doprovodné publikace k výstavě.