Schůzka s panem Ing. Vladimírem Kopřivou

02.02.2012 00:00

Pan Ing. Vladimír Kopřiva je bývalým studentem Reformního reálného

gymnázia v Praze XIX na Velvarské (Evropské) třídě. Se svými spolužáky 

sepsal Sborník, ve kterém mapuje historii naší školy a osudy svých spolužáků

od roku 1940 - 2010. Poskytl nám celou řadu cenných informací, které můžeme 

použít v projektu. Za užitečné rady děkujeme také paní A. Kopřivové,

manželce pana Ing. Kopřivy, která studovala v budově naší školy v poválečném

období.