Mája Dohnalová

Paní Mája Dohnalová, rozená Randová, se narodila v Praze-Dejvicích.

Jméno jí dal otec na počest měsíce května, ve kterém se narodila,

tedy v máji. 

Nejdříve navštěvovala francouzskou školu v Bílé ulici, ze které ji nechal 

otec po mnichovském dekretu přeložit do Měšťanské školy dívčí

v Praze XIX. Dejvicích. Kronika této školy z válečného období

se dochovala a je k nahlédnutí v knihovně naší školy.

Po vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava nesměla studovat,

učila se doma. 

31.10. 1941 odjela z Prahy čtvrtým pražským transportem do ghetta Lodž.

V srpnu 1944 byla přeložena do Auschwitz II - Birkenau. 

Po krátkém pobytu v Osvětimi byla zařazena do transportu do Německa,

nejdříve byla umístěna v táboře Bergen-Belsen, později v prosinci

1944 se dostala do transpotru, který byl určen do pobočného tábora 

ve vesnici Mehltheuer u Plavna. Zde byla osvobozena.

Doposud žije v Praze - Dejvicích, její obě dcery navštěvovaly

školy umístěné v naší budově.