Návštěva Archivu hlavního města Prahy

02.12.2011 15:00

Studentky Denisa Korešová a Anežka Kvapilová nafotily kopie záznamů ze školních

výkazů Měšťanské školy dívčí v Praze XIX - Dejvicích, škol. rok 1939/40.