Informační schůzka k projektu na školní rok 2011/2012

13.09.2011 11:35

Na této schůzce jsme se společně domluvili na pracovním plánu projektu

Zmizelé sousedé na školní rok 2011/2012.

Hlavním úkolem v nastávajících týdnech bude ověřit, zda Měšťanská škola dívčí v Praze XIX a

Třetí obecná škola dívčí v Praze Dejvicích skutečně sídlily v buvě naší školy.

Informace, které jsme během dosavadního pátrání získali od pamětníků, tuto skutečnost popírají.

To, že Měšťanská škola dívčí sídlila v budově naší školy, původně potvrdili i pracovníci Archvivu

hlavního města Prahy.