2. schůzka s paní Májou Dohnalovou

11.11.2011 14:00

Tuto schůzku nelze označit jinak než nevšední a neopakovatelný zážitek.

Paní Mája Dohnalová se s námi podělila o své vzpomínky z dětství,

s humorem a nadhledem dokázala vyprávět o nepříjemných zážitcích

z pobytu v Lodžském ghettu a o návratu domů. Děkujeme!